Blog del proyecto ciudadano "Defensor del Menor" de Leganés


El deber de protección a la infancia es el derecho de la infancia a ser protegida. Este deber nos obliga a nosotros, a nosotras, las personas adultas, a intentar garantizar los derechos fundamentales de los y las menores, y a hacerlo no sólo exigiendo políticas activas, no sólo poniendo en marcha actividades solidarias sino incluyendo también la objeción de conciencia, la desobediencia civil y pacífica a normas y leyes cuando estas repercuten negativamente sobre las condiciones de vida de nuestros niños y nuestras niñas.


Română

PROIECT DE PROTECŢIE A MINORULUI

În contextul acestei crize sociale şi economice în care, la înrăutăţirea generală a condiţiilor de viaţă, se adaugă reducerile în ajutoare şi servicii sociale de bază, care funcţionau ca elemente de protecţie şi garantizare a drepturilor fundamentale (locuinţă, alimente, dreptul la sănătate, educaţie…), anumite persoane şi asociaţii cetăţeneşti am hotărât lansarea acestui proiect care naşte din marea noastrăpreocupare pentru situaţia copiilor din Leganes.
Legile şi măsurile propuse de guvernul naţional şi de asemenea cele aplicate de guvernul regional şi local, falimentează sistemul de solidaritate socială şi duc la o diferenţiere progresivă care conduce populaţia infantilă la o situaţie din ce în ce mai dură. Copilaria este deja, aşa cum spune Unicef, sectorul de populaţie cel mai sărac din ţara noastră. În acelaşi timp, s-a eliminat în Regiunea Madrid, apărătorul minorului, care putea să recopileze date şi să denunţe această situaţie.
De aceea am iniţiat un proiect comun de rezistenţă atât la aceste tendinţe cât şi la mutismul şi lipsa de vizibilitate a problemelor care ating populaţia noastră infantila şi adolescentă, astfel încât cetăţenii adulţi care locuim în Leganes să putem acţiona prin intermediul mai multor direcţii de lucru:
- Recopilaţi informaţii şi date, faceţi-le publice şi reclamaţi. În aceastătemă trebuie să se implice specialiştii care lucrează cu minori, AMPAS şi ONG-uri care-i ajută pe copii şi familiile lor.
- Cereţi măsuri de protecţie publică.
- Conştientizaţi populaţia despre situaţia copiilor şi consecinţele imediate şi de viitor
- Opriţi şi minimalizaţi posibilele discursuri sociale care criminalizeazăsărăcia, rasismul, etc. punând în circulaţie o altă viziune asupra acestor teme.
- Organizaţi răspunsuri solidare şi propuneţi organizarea acestor tipuri de răspunsuri (în centrele şcolare, în AMPAS, în cooperative, în centrele de sănătate, în cartier...) care să protejeze copiii de procesul de sărăcire şi excludere socială.
- Folosiţi mecanisme care să permită redistribuirea surselor existente, aplicaţi aceste măsuri de maniera cea mai puţin dăunătoare, promovaţi nerespectarea normelor şi a legilor care contribuie la excluderea socială a copiilor
... sunt fomule în care avem datoria de profundiza pentru apărarea drepturilor fundamentale ale copilariei. Ocrotind copiii de azi, aşa cum ne reaminteşte Unicef, ocrotim societăţile noastre în viitorul imediat.

Participă în acest proiect:
Delegaţia Locală din Leganes FAPA Giner de Los Rios, Asociaţiile de vecini din Arroyo Culebro, Barriocentro, San Nicasio, Zarzaquemada, Vereda de los Estudiantes, Comisia de Educaţie din Leganes, Comisia de Educaţie din Arroyo Culebro, Platforma pentru Şcoala Publică.

Poţi să te informezi şi să colaborezi punându-te în legătura cu oricare dintre aceste colective sau la telefonul 626 114 013.